Kto pije colę litrami? ( ͡°…

Kto pije colę litrami? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Napoje typu cola są znane na całym świecie i należą do jednych z najczęściej spożywanych. Mogą one wchodzić w interakcje z lekami ze względu na 2 właściwości:
– zawartość kofeiny (średnio 15-24mg/180ml, nawet do 70mg/200ml)
– kwaśny odczyn (obecność kwasu fosforowego)

Poniżej znajdziecie najpopularniejsze leki, które wchodzą w interakcje z napojami typu cola.

Metotreksat
Lek ten wydalany jest z moczem. Zmniejszenie pH moczu, które powodowane jest przez spożywanie coli prowadzi do zwolnienia wydalania metotreksatu (kumulacja w organizmie), a w konsekwencji może doprowadzić nawet do rozwoju ostrej niewydolności nerek.

Lit
Lit jest filtrowany przez nerki, a później zwrotnie wchłaniany. Kofeina hamuje zwrotne kanalikowe wchłanianie litu i zwiększa stężenie sodu w moczu, przez co dochodzi do zwiększenia klirensu litu (szybkości wydalania). Wtedy lit będzie miał niskie stężenie we krwi i jego działanie będzie osłabione.

Karbamazepina
Napoje typu cola zwiększają szybkość i stopień wchłaniania karbamazepiny (zwiększona rozpuszczalność), co może spowodować wzrost działania hepatotoksycznego i przeciwdrgawkowego (potwierdzono to u zwierząt).

Warfaryna
Podczas jednoczesnego zażywania coli i warfaryny zaobserwowano obniżony wskaźnik INR świadczący o zmniejszonym stężeniu leku we krwi. Cola ze względu na kwaśny odczyn może zmniejszać wchłanianie warfaryny, natomiast kofeina może wpływać na jej metabolizm. Ograniczenie kofeiny może być rozwiązaniem problemu z opornością na warfarynę.

Ibuprofen
Jednoczesne podanie ibuprofenu z colą u badanych zwierząt powoduje wzrost stężenia leku. Zwiększone stężenie oznacza, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i toksyczności leku rośnie.

Ketokonazol, itrakonazol
Wchłanianie i biodostępność tych leków zależą od pH soku żołądkowego. Jednoczesne zażycie z colą powoduje obniżenie pH i zwiększone wchłanianie ich. Są to leki mające wpływ na metabolizm innych substancji, dlatego warto wiedzieć, kiedy można spodziewać się ich zwiększonego stężenia.

Pamiętajcie, że cola to nie jest odpowiedni napój do popijania leków, nawet tych, które nie zostały tutaj wymienione. Leki popijamy wodą, najlepiej przegotowaną.

Więcej medycznych ciekawostek na: https://www.instagram.com/dwa__fartuchy/

źródło: Nomani, H., Moghadam, A. T., Emami, S. A., Mohammadpour, A. H., Johnston, T. P., & Sahebkar, A. (2019). Drug interactions of cola-containing drinks. Clinical Nutrition.

#medycyna #lekarz #ciekawostki #zdrowie #cocacola #gruparatowaniapoziomu #nauka #leki #farmacja #dieta