Food Rentgen odpowiada PSOR: Raport na temat kasz trafił w potrzeby…

FoodRentgen odniósł się do krytyki Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (w skrócie PSOR). Prywatnej organizacji lobbingowej działającej w imieniu producentów i importerów pestycydów i innej chemii wykorzystywanej w rolnictwie.