Dzisiejszy poczęstunek na…

Dzisiejszy poczęstunek na hubertówce: Dziczyzna w różnych formach.

#jedzenie #jedzzwykopem #gotujzwykopem #keto #mieso #zerocarb #carnivore #dietakarniwora #dieta #polowanie #myslistwo

Do czarnolistowania: #bederzigol