Dzisiejszy obiad: Stek z…

Dzisiejszy obiad: Stek z antrykotu, sól.

Do czarnolistowania: #69762700e1624c438ad6d2981e4698a7

#bederzigol #keto #gotujzwykopem #carnivore #zerocarb #dietakarniwora #jedzenie #jedzzwykopem #dieta