Dzisiejszy obiad: 8 jajek….

Dzisiejszy obiad: 8 jajek.

Do czarnolistowania: #69762700e1624c438ad6d2981e4698a7

#bederzigol #keto #niegotujzwykopem #carnivore #zerocarb #dietakarniwora #jedzenie #jedzzwykopem #dieta