Dzisiejsze śniadanie: Roztwór…

Dzisiejsze śniadanie: Roztwór 75g laktozy.

Kontekst: Test absorpcji laktozy przy pomocy glukometru. Zwykle stosuje się 25 lub 50 gramów, ale chciałem mieć porównanie do znanych wyników 75g glukozy.

Do czarnolistowania: #69762700e1624c438ad6d2981e4698a7

#bederzigol #lowcarb #gotujzwykopem #carnivore #zerocarb #dietakarniwora #jedzenie #jedzzwykopem #dieta