Dziś obiad z lasu -…

Dziś obiad z lasu

– Kuropatwa
– Szyszki
– Mleko od dzika
– Cement
– Łajno kuny
– Róg łosia

#mikrokoksy #mirkokoksy #silownia #dieta #chudnijzwykopem #fullborsukworkout